eHälsomyndigheten Skip navigation
  • Illustration: tre personer i olika färger som kommunicerar och förmedlar information.

    Ny webbplats lanseras snart

    I mitten av maj kommer vår webb att få ett helt nytt utseende och aktualiserat innehåll. Klicka för att läsa mer. 

Driftinformation

Visa driftinformation

Vision för e-hälsoarbetet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en vision för e-hälsoarbetet. Kärnan i visionen är: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor.

Ökad digital samverka

eSam är ett samarbete för digital samverkan mellan myndigheter. Förenkla för privatpersoner och företag är målet. E-hälsa lyfts fram i ännu ett viktigt forum för samverkan. 

Hur fungerar Sambi?

Sambi erbjuder en säkrare och effektivare åtkomst till tjänster inom vårdsektorn. Nu erbjuds nya kurser för dig som vill lära dig mer om federationen.

Till toppen